Farabi Öğrencilerine Tek Ders Sınavı Hakkında


 Tek Ders Sınavına  kalan 4. Sınıf Farabi Öğrecileri gittikleri Üniversitelerde sınavların bitmemesi sebebile Üniversitemizdeki Tek Ders Sınav tarihini kaçırdığı zaman, karşı Üniversitede notların kesinleşmesinden sonra Üniversitemizde kendi bölümlerinin belirleyeceği bir tarih de Tek Ders Sınavı yapılması haklarına sahiptirler.

Önemle duyurulur.