İşleyiş Süreci


ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN SÜRECİN NASIL İŞLEYECEĞİ 

1. Başvuruda bulunmak isteyen üniversitemiz Öğretim Elemanı,  öncelikle başvurmayı düşündüğü üniversite ile  üniversitemizin arasında protokol olup olmadığına bakmaları daha sonra ise başvurulacak üniversitede  bölümlerinin olup olmadığını ve kaç kişilik kontenjan olduğunu (genel kontenjanlar için Öğretim Üyesi Hareketliliği Liste (Kaç Kişi, bölüm Kodları) kontrol etmeleri tavsiye edilir.

2. Üniversitemiz Öğretim Elemanı, Öğretim Üyesi Bilgi Formu doldurarak  Farabi Kurum Ofisine başvurur. Başvurunun sonucu Farabi Üniversite Koordinatörü tarafından ilan edilir. (İlgili yönetmelik hükümleri uyarınca yükseköğretim kurumları bir akademik yılda, ilk yarıyıl için en geç 15 Mart, ikinci yarıyıl için en geç 15 Ekim tarihinde ilanı yayınlar). Öğretim Üyesi Hareketliliği kapsamında alınan başvuruların değerlendirilmesi sırasında, Öğretim Üyesi Hareketliliğinden faydalanmak üzere gidilecek olan yükseköğretim kurumu ile gönderen yükseköğretim kurumu arasında kurumlar arası protokol olması en önemli ölçüt kabul edilmiştir.

3. Öğretim üyesi hareketliliğine ilişkin temel belge, programa katılan öğretim üyesi tarafından hazırlanan, Öğretim Üyesi Hareketlilik Programı'dır. Söz konusu Programda, öğretim üyesinin yapacağı faaliyet ayrıntılı bir şekilde belirtilir. Bu Program, öğretim üyesinin görevli olduğu bölüm başkanlığı ve  kurumu (fakülte, müdürlük vb) ve gidilen kurumun ilgili akademik birimleri tarafından onaylanır. Gidilen yükseköğretim kurumunun eğitim dili kısmen veya tamamen yabancı bir dilde ise, ders verecek öğretim üyesinin yabancı dil düzeyi gibi özel durumlara öncelik verilir. 

4. Üniversitemizden öğretim üyesi hareketliliğine katılan öğretim elemanları, faaliyet sonrası (a)  eğitim-öğretim programının süresini de belirtecek şekilde gidilen yükseköğretim kurumunca hazırlanan imzalı ve mühürlü "Faaliyet Katılım Belgesi" ile (b) kendileri tarafından hazırlananÖğretim Üyesi Hareketliliği Nihai Rapor Formu, faaliyetin tamamlanmasından sonra en geç 15 gün içinde kendi kurumlarının Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisine teslim ederler.